background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Aktualności

Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie

Dzięki pomocy więźniów z Zakładu Karnego przy ul. Łódzkiej 2 w Kaliszu, którzy współpracowałi z nami od 06.05.2013r do 17.05.2013r udało się wykonać wiele prac remontowo porządkowych na terenie Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka w Liskowie.

Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie
Praca więźniów na rzecz DPS i DD w LiskowieUzupełnianie ubytków w fundamencie przy ogrodzeniu i malowanie. Strzyżenie żywopłotu.
Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie
Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie
Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie
Praca więźniów na rzecz DPS i DD w Liskowie

SPOTKANIE POETYCKIE Z PANEM KRZYSZTOFEM NOWAKIEM

 

 

Na zaproszenie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Liskowie gościł w tej placówce Pan Krzysztof Nowak.

Oprócz pracy w Radzie Powiatu Kaliskiego Pan Nowak jest również poetą. Podczas spotkania z mieszkańcami zaprezentował swoją twórczość poetycką, która wzbudziła zainteresowanie wśród słuchaczy.

Zakres poezji zawiera taki wachlarz tematyczny, który wywołuje zarówno łzy wzruszenia jak również łzy radości.

Z prezentacją swoich wierszy wystąpiła także mieszkanka DPS Pani Zenobia Łukaszczyk.

W sposób spontaniczny powstał swoisty duet poetycki, który wywołał radość i zadumę wśród wszystkich obecnych na sali.

Planowane są dalsze spotkania tego typu. Być może spotkanie poetyckie w Liskowie na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych i poszerzy swoją formułę na inne wydarzenia kulturalne.

 

Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.Pan Krzysztof Nowak.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.
Spotkanie poetyckie z Panem Krzysztofem Nowakiem.

 

10-lecie DPS w LIskowie

W dniu 15 listopada 2011 roku Dom Pomocy Społecznej w Liskowie obchodził rocznicę 10 lat działalności. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, a także byłe dyrektorki DPS. Mieszkańcy przedstawili krótki kabaret, dzieci z Domu Dziecka zaprezentowały przedstawienie p.t.: "Rzepka", a jednemu z mieszkańców - Panu Tadeuszowi Bedce Klub Sportowy "Calisia" wręczył medal dla zasłużonego działacza. Dziesięciolecie placówki zbiegło się z rozszerzeniem Domu Pomocy, który liczy obecnie 40 miejsc. Dyrektor placówki Pani Anna Maria Kulczyńska odczytała decyzję Wojewody Wielkopolskiego o uzyskaniu przez DPS standardów na 40 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

 

Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w LiskowieMieszkańcy i pracownicy DPS w Liskowie.
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
Dziesięciolecie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lisków,  dnia 18.12.2012r.

DPS/1P/2012

 

 

 

Powiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U  z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

 

 

Na zadanie nr 1

PIEKARNIA JAŚMIN ? Jan Nawrocki i Spółka, Sp. jawna

ul. Poli Gojawiczyńskiej 9; 62-500 Konin       (oferta nr 3)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 punktów

Cena oferty : BRUTTO    10.686,93zł

 

 

 

Na  zadanie nr 2

P.P.H. ?POLSKIE MIĘSO? KRĄŻYŃSKI  s. j.

Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze     (oferta nr 1)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ  udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 punktów

Cena oferty : BRUTTO  28.388,44zł

 

 

 

Na zadanie nr 3

P.P.H.U. ? MARTOM? Tomasz Stasiak,

62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2       (oferta nr 2)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100punktów

Cena oferty : BRUTTO   58.276,25zł

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1  ofertę złożyła również firma :

1. PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski

Janków 47, 62-817 Żelazków       (oferta nr 4)

Cena oferty: brutto   10.753,78zł

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:  99,38 punktów

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego  na poszczególne zadania będzie  zawarta w dniu   27.12.2012r.  o godz. 11.00.

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

Jubileusz Pani Helenki

18 czerwca 2011 roku mieszkanka Naszego Domu - Pani Helenka obchodziła 100 rocznicę urodzin. Szacownej Jubilatce życzenia złożyli: Rodzina, Władze Gminy i POwiatu oraz Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Pani Helence raz jeszcze życzymy 200 LAT życia w dobtym zdrowiu i z uśmiechem na twarzy.

 

Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani HelenkiSzacowna Jubilatka.
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki
Jubileusz Pani Helenki

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok