background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Aktualności

TECHNIK FIZJOTERAPII

 1. Stanowisko pracy: TECHNIK FIZJOTERAPII
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu  pracy
 3. Rodzaj umowy: Umowa o pracę
 4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 96
 5. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie: uprawniające do wykonywania zawodu - dyplom w zawodzie, prawo wykonywania zawodu
 6. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. sumienność, uczciwość, samodzielność,
  3. umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy.

W dokumentach opisanych w punkcie a i b należy złożyć oświadczenie kandydata następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych podaję dobrowolnie. Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną”.

 1. kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie kandydata na okoliczność braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko fizjoterapeuty” do dnia 15.09.2020 r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisując „Dotyczy naboru na stanowisko fizjoterapeuty”. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, tel. 62 763-48-19.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na które Państwo aplikujecie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami RODO.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane.

 

 

Agata Trzęsowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok