background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - nazywanego RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, tel. +48 62 763 48 19, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych.
4. Dane gromadzone i przetwarzane będą w związku wypełnianiem obowiązków prawnych zgodnie z:
− ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
− rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej,
− innych przepisów prawnych dot. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
− instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji celu oraz podmioty które zawarły z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzenie (PCPR).
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok