background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
  2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
  6. Oryginały zaświadczeń o stanie zdrowia.
  7. Zgoda Sądu na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok